JAPANESE PHRASE BOOK

JAPANESE WORDS

Copyright 2007 - 2013 Mi Marketing Pty Ltd. ACN 098 375 145 trading as Go Japan Go and GoJapanGo.com. All Trademarks belong to their respective owners.

Japanese Phrase Book - Interactive online Japanese phrase book for travelers & students features common Japanese words and phrases such as hello and good bye.
Phrases in English Phonetic Pronunciation Phrases In Japanese
Kon nichi waこんにちは。 
O-genki desu ka? お元気ですか。 
Genki desu. Arigatō.元気です。ありがとう。 
O-namae wa nan desu ka? お名前は何ですか。
Watashi no namae wa ____ desu. 私の名前は ____ です。
Hajime mashite. 始めまして。 
Dōzo. どうぞ。
Arigatō. ありがとう。
Dō itashi mashite. どういたしまして。
Hai. (high)はい。
Iie. (ee-eh)いいえ。
Sumima sen. すみません。
Gomen nasai. ごめんなさい。
Sayōnara. さようなら。
Nihongo wa [amari] hanase masen. 日本語は(あまり)話せません。
Eigo o hanasi masuka? 英語を話しますか。
Dareka eigo o hanasu hito wa imasu ka?だれか英語を話す人はいますか。
Tasukete! 助けて!
Abunai! 危ない!
Ohayō gozaimasu. おはようございます。
Oyasuminasai. おやすみなさい。
Wakarima sen. わかりません。
Toire wa doko desu ka? トイレはどこですか。
Nimotsu o azukatte morae masu ka?荷物を預かってもらえますか。
Sawaranaide!さわらないで!
Keisatsu o yobimasu yo!警察を呼びますよ!。
Omawari san!おまわりさん!
Tomare! Dorobō!止まれ! 泥棒!
Tetsudatte kudasai.手伝ってください。
Kinkyū nan desu.緊急なんです。
Michi ni mayoi mashita.道に迷いました。
Kaban o nakushi mashita.かばんを失くしました。
Saifu o otoshimashita.財布を落としました。
Byōki desu.病気です。
Guai ga warui desu.具合が悪いです。
Kega o shimashita.けがをしました。
Isha o yonde kudasai.医者を呼んでください。
Denwa o tsukawasete morae masu ka?電話を使わせてもらえますか?
Isha ni mite moraitai desu.医者に診てもらいたいです。
Eigo no hanaseru isha wa imasu ka?英語の話せる医者はいますか?
Isha ni tsurete itte kudasai.医者に連れていって下さい。
Tsuma/otto/kodomo ga byōki desu.妻/夫/子供が病気です。
Kyūkyūsha o yonde kudasai.救急車を呼んで下さい。
Ōhkyū teate o shite kudasai.応急手当をして下さい。
Dono kurai de yoku narimasu ka?どのくらいで良くなりますか?
Yakkyoku wa doko desu ka?薬局はどこですか?
... ga itai.… が痛い。
Kibun ga warui.気分が悪い
Netsu ga arimasu.熱があります。
Seki ga demasu.咳がでます。
Karada ga darui.体がだるい。
Hakike ga shimasu.吐き気がします。
Memai ga shimasu.めまいがします。
Samuke ga shimasu.寒気がします。
Nanika o nomikonde shimai mashita.何かを飲み込んでしまいました。
Shukketsu desu.出血です。
Kossetsu desu.骨折です。
Ishiki fumei desu.意識不明です。
Yakedo desu.火傷です。
Kokyū kon nan desu.呼吸困難です。
Shinzō hossa desu.心臓発作です。
Shiryoku ga ochimashita.視力が落ちました。
Yoku kikoe masen.良く聴こえません。
Hanaji ga hidoi desu.鼻血がひどいです。
_____ made ikura desu ka?)_____ までいくらですか?
_____ made katamichi ichimai onegai shimasu._____ まで片道一枚お願いします。
Kono densha/basu wa doko yuki desu ka?この電車/バスはどこ行きですか?
_____ yuki no densha/basu wa doko desu ka?_____ 行きの電車/バスはどこですか?
Kono densha/basu wa _____ ni tomarimasu ka?この電車/バスは _____ に止まりますか?
_____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasu ka?_____ 行きの電車/バスは何時に出発しますか?
Kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasu ka?この電車/バスは何時に _____ に着きますか?
_____ e wa dōshitara ikemasu ka?_____ へはどうしたら行けますか?
Eki?駅?
basu tei?バス停?
Kūkō?空港?
machi no chūshin?街の中心?
yūsu hosuteru?ユースホステル?
Hoteru?_____ ホテル?
_____ taishikan/ryōjikan?_____大使館/領事館?
Takushii! (Taxi!))タクシー!
_____ made onegai shimasu._____までお願いします。
_____ made ikura desu ka?_____ までいくらですか?
soko made onegai shimasu.そこまでお願いします。